Sertifioinnin kehitys on pitkäjänteistä ja vaatii yhteistyötä osana kehitysprosessia eri toimijoiden kesken.

Yhteistyökuvioiden muuttuminen on osa sertifioinnin kehityksen prosessia eri osapuolten tuodessa oman panoksensa kehitykseen ja jäädessä pois kehitysyhteistyöstä. Myös sertifiointilogo on muuttunut ajan saatossa sen heijastaessa kulloinkin voimassa ollutta ohjausta.

Vuosina 2014 – 2015 kehitettiin sertifiointijärjestelmä johon saattoi liittyä Safe to Play koulutusten yhteydessä vuoden 2015 alusta alkaen.
Kesällä 2015 aloitettiin Viherympäristöliitto ry:n (VYL) kanssa kolmivuotinen kehitystyö leikki- ja liikuntapaikkojen suunnittelijoiden, hallinnoijien, projektivetäjien ja tarkastajien turvallisuusasioiden pätevyyden sertifioimiseksi.
VYL suunnitteli sertifiointimerkin uudelleen.
Vuoden 2018 alusta Safe to Play aloitti yhteistyön Englannissa toimivat Register of Play inspectors Internationalin (RPII) kanssa tällä julkilausumalla: Safe to Play Oy and RPII (Register of Play Inspector International) have initiated co-operation with intention to develop qualifications for different roles in the play Industry.
18. huhtikuuta 2019 sertifioinnin johtoryhmä päätti jatkaa sertifioinnin kehitystä itsenäisesti seuraavien periaatteiden ohjaamina: Kansainvälisyys, paras arvo sertifioiduille ja modernin teknologian käyttö. Akkreditointiprosessia Suomen valtion akkreditointiviranomaisen FINASin kanssa aloitettiin vuonna 2020.
S2P certification's accreditation logo25. tammikuuta 2022 S2P sertifioinnille myönnettiin ISO 17024 akkreditointi jolloin S2P sertifioinnista tuli juridisesti hyväksytty todiste kantajansa pätevyydestä huolehtia leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudesta.
FINAS tunnusti Safe to Play Encyclopedia -sovelluksen akkreditoiduksi tiedonlähteeksi 5.5.2022. Sovellus on monikielinen ja tukee lokalisaatioita.
Safe to Play Inspector -sovellus julkaistiin alkukesällä 2022 ja otettiin heti käyttöön viralliseksi oppimistyökaluksi, joka mahdollistaa itseopiskelun Inspect*-tasolta Inspect**-tasolle.
9. marraskuuta 2022 muodostettiin S2P sertifioinnin asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on selvittää S2P sertifioinnin laajenemisen esteitä ja ratkaista ne. Ryhmä tekee esitykset S2P sertifioinnin johtoryhmälle.

Sertifioinnin kehittäminen tulevaisuudessa

S2P-sertifioinnin johtoryhmä on aktiivinen ja sillä on selkeä visio kehittää S2P-sertifiointi globaaliksi toimijaksi. Tämä sisältää enemmän S2P-kumppaneita, jotka toimivat uusissa maissa ja puhuvat uusia kieliä, lisää sertifioituja henkilöitä ja lisää arvoa S2P-sertifioiduille henkilöille ja heidän työnantajilleen.