Safe to Play Management tillsammans med Inspector-applikationen fullbordade paketet Safe to Play-systemet 2022. Dessa applikationer förenklar och förbättrar inspektion, underhåll och förvaltning av fritidsområden.

Safe to Play Management

Detta 100 % svenska och svenskspråkiga system kan vara det största steget framåt som säkerhetsförvaltningen av allmänna fritidsområden har sett sedan publiceringen av de första standarderna.

Läs nedan om funktionerna i systemet för att förstå
varför vi vågar säga så!

Områdes register

Platsdata är en naturlig utgångspunkt för det områdes registret för Safe to Play Management-systemet. Koordinaten kommer automatiskt från kartan och adressen hjälper dig att hitta dit. Denna kombination hjälper till att hitta målet även i glesbygden.

Safe to Play Management

Utöver lek- och motionsytor omfattar områdena alla friluftsområden som innehåller konstruktioner som då och då behöver besiktigas och till vilka underhålls- och reparationsuppgifter tilldelas.

Du kan också enkelt skapa dina egna datafält för områdena, vilket gör klassificering och indelning lätt.

Safe to Play Management

Områdesförvaltning

Alla delar av Safe to Play Management-systemet kan snabbt gås igenom.

Safe to Play Management

Ur säkerhetssynpunkt samlas väsentlig information i en tydlig vy.

Alla bilder tagna från området finns i ett lättnavigerad flik, som även visar datumet då bilden togs.

Safe to Play Management

Varje område har sin egen underhållsplan som kan optimeras under åren.

Objekthantering

I Safe to Play Management-systemet kan alla objekt i området snabbt gås igenom; verktyg, utrustning, säkerhetsområden och miljöstrukturer som är relevanta för säkerheten, såsom skadliga växter m.m.

Alla bilder tagna på objektet finns i en lättnavigerad flik, som även visar datumet då bilden togs.

Bildhistorik, grundläggande data och brister i en vy.

Safe to Play Management

Säkerhetshantering

Säkerhetshanteringen av Safe to Play Management-systemet är resultatet av noggrann planering. Oavsett om felet är en tydlig “trasig och fixerad” eller en uppsättning åtgärder som kräver längre uppföljning, gör livscykeln, status och dialog bearbetningen stressfri.

Safe to Play Management

Ett obegränsat antal bilder under uppföljningen, kanske till och med flera år långa, hjälper till att fatta rätt beslut i slutändan; oavsett om det är reparation eller ingen reparation som behövs.

Automatiska status uppdateringar uppmärksammar chefen på bristerna när det är dags.

Objekt

Objekthanteringen för Safe to Play Management-systemet ger administratören en tydlig bild av tillståndet för den hanterade utrustningen.

Varje objekt är ihoplänkad till data för både objektet och området.

Filtreringen baseras på egenskaper och visar snabbt till exempel alla skadliga växter eller rutschkanor.

Uppgifter

Hjärnan i den operativa verksamheten är uppgiftslistan, som automatiskt inkluderar uppgifterna enligt underhållsplanen för alla områden i datumordning.

Uppgiften kan tilldelas en specifik person eller lämnas som den är, i vilket fall kommer den att vara synlig för alla arbetare som har rätt till uppgiften i fråga; t ex årlig inspektion eller för korrigerande åtgärder.

Safe to Play Management

Uppgiften kan också tilldelas någon utomstående S2P-certifierad Safe to Play Inspector-användare ackrediterad för jobbet!

Reparationsbehov

För handläggaren är en övergripande förståelse för bristerna i det tjänste område hen ansvarar för oerhört viktig. Chefen klassificerar brister efter områden, datum och status.

Safe to Play Management

Hantering av fel kunde inte vara enklare: När statusen är “Skapad” måste administratören besluta om nästa steg.

Besiktningshistorik

Alla underhållsprocedurer som utförs inom ramen för Safe to Play Management-systemet visas i historiken.

I Managementsystemet behövs inget besiktningsprotokoll då all information läggs in direkt i databasen när besiktningen utförs, utan mellanlagring av bilder och i realtid.

Du kan dock få besiktningsprotokollet genom att trycka på en knapp, och vi vågar lova att rapporten är den mest avancerade du sett!

Safe to Play Management

När du använder ledningssystemet betalar du för antalet användare och områden. Gör din egen beställning i butiken så kommer du märka att våra priser är extremt överkomliga!

Safe to Play Management finns på ins.s2p.fi och samma som S2P-certifieringarna på user.s2p.fi fungerar som ett personligt register.

Safe to Play Management

Begär en demo!
boka@lekplatsinspektion.se eller +46 73 033 14 06 / Jari

Inspector eller Management?

Safe to Play Inspector är utan tvekan det bästa inspektionsprogrammet på marknaden, vilket förbättrar kvaliteten på inspektionen och tillförlitligheten av resultaten, och sparar tid. Men du kanske undrar vilken som är den bästa lösningen: Inspector eller Management. Det finns en prisskillnad mellan programvarorna och det är inte värt att betala för ingenting. Den här jämförelsen hjälper dig att avgöra.

Safe to PlayInspectorManagement
Anpassade inspektionsinstruktionerJaJa
Automatisk inspektionsrapportJaJa
BesiktningshistorikJaJa
Vem äger all data?PersonligFöretaget
OmrådesförvaltningI mobilappenFull funktionalitet
ObjekthanterareI mobilappenFull funktionalitet
Uppdragsledning och distributionNejJa
Utvecklingen av reparationsbehov som en UnderhållsinstruktionNejJa
UnderhållsplanNejJa

Fler Safe to Play-applikationer