Ei. Mutta eivät ne saa vaarallisiakaan olla. Tämä näennäinen ristiriita selittyy sillä, että huvimajat ovat kuluttajapalveluita kuten leikkivälineetkin. Kuitenkaan niiden turvallisuuden arviointiin ei käytetä samoja tiukkoja kriteereitä kuin leikkivälineisiin.

Tarkastaja voi käyttää lähtökohtana leikkivälineen turvallisuusvaatimuksia tunnistaakseen riskit, kuten kiinnijuuttumiset. Mutta havaitun riskin vakavuuden arvioinnissa pitää huomioida se, että tuotetta ei pääsääntöisesti käytetä leikkivälineenä.


<- Edellinen

 Vastuu turvallisuudesta – kuka sen kantaa?

Seuraava ->

 Taloyhtiön leikkipaikka – pitääkö tarkastaa vuosittain?