05b

Kuluttajaturvallisuuslaki asettaa huolellisuusvelvoitteen palvelun tarjoajalle. Päävastuu on siis alueen omistajalla kuten kunta, seurakunta tai taloyhtiö. Vastuullisen henkilön on huolehdittava että itse tuotteet sekä palvelut ovat soveltuvien turvallisuusvaatimusten mukaisia.


<- Edellinen

Vahingot – saako niitä sattua?

Seuraava ->

Huvimajat – pitääkö niiden täyttää kiinnijuuttumisvaatimukset?