05b

Kuluttajaturvallisuuslaki asettaa huolellisuusvelvoitteen palvelun tarjoajalle. Päävastuu on siis alueen omistajalla kuten kunta, seurakunta tai taloyhtiö. Vastuullisen henkilön on huolehdittava että itse tuotteet sekä palvelut ovat soveltuvien turvallisuusvaatimusten mukaisia.


SEURAAVA: Huvimajat – pitääkö niiden täyttää kiinnijuuttumisvaatimukset?