Kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisella tavalla yksityisyyttä kunnioittaen. Tällä tietosuojailmoituksella kerromme henkilötietojen käsittelystä Safe to Play Oy:ssä ja S2P sertifioinnissa.

Mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi?

Osana toimintaamme käsittelemme henkilötietoja mm. seuraavissa tilanteissa.

  • Uutiskirjeen lähetyslista.
  • Koulutuksiin ilmoittautuneiden listat.
  • Rekisteri S2P sertifioiduista.

Kenelle luovutamme tai siirrämme tietojasi?

Toimintamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Mikäli lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaisvelvoite edellyttää tietojen luovuttamista, tutkimme pyynnön tapauskohtaisesti arvioidaksemme tietojen luovutuksen lainmukaisuuden. Tietyissä tilanteissa saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli olemme kanssasi erikseen niin sopineet.

Olemme myös tehneet sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja olemme näin varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.

Käsitelläänkö tietoja kolmansissa maissa?

Ei.

Miten suojaamme tietojasi?

Käytämme sekä teknisiä että organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja varmistaaksemme riittävän tietoturvallisuuden. Esimerkiksi, rajoitamme henkilöstön pääsyä tietoihin käyttöoikeuksilla.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta.

Oikeutesi rekisteröitynä

Oikeus saada pääsy tietoihisi:

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on sinulle lähtökohtaisesti maksutonta pois lukien tilanteet, joissa joudumme yhdistelemään tietoja.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai rajoittamista:

Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevan virheellisen tiedon, sekä poistamaan tiedon. Lisäksi voit myös pyytää rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Suoramarkkinointi:

Voit kieltää oikeutettuun etuun perustuvan suoramarkkinoinnin jokaisessa viestissä olevan listaltapoitumislinkin kautta.

Oikeus valitukseen valvontaviranomaiselle:

Jos koet, että vastuullisuudesta huolimatta emme ole noudattaneet tietosuojasääntelyä, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

www.s2p.fi -sivuston evästeet

1. Sivustolla käytetään evästeitä mm. kieliasetuksen muistamiseen.

2. Evästeitä koskevat tiedustelut: Anton Levin, anton (at) s2p.fi