1. KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä Safe to Play -ohjelmistoa (“ohjelmisto”) sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Varaamme oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Jos olet eri mieltä seuraavista, sinun on välittömästi lopetettava ohjelmiston käyttö Jatkuva käyttö merkitsee näiden ehtojen hyväksymistä.

2. MÄÄRITELMÄT

Seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

“Käyttäjätili” tarkoittaa Käyttäjän luomaa tiliä Safe to Play:n henkilörekisteriin osoitteessa user.s2p.fi.

“Yritys” tarkoittaa Safe to Play Oy:tä ja/tai mitä tahansa tahoa, joka myi sovelluksen lisenssin.

“Rekisteröityminen” tarkoittaa käyttäjätilin luomista Ohjelmassa tai osoitteessa user.s2p.fi.

“Käyttäjä” tarkoittaa Ohjelmiston käyttäjää, johon voidaan viitata myös ilmauksella “sinä”.

3. YLEISET EHDOT

3.1 Ehtojen sovellettavuus: Kaikkien Safe to Play -sovellusten käyttö ja lunastukset ovat näiden käyttöehtojen alaisia.

3.2 Sijainti: Kaikki ohjelmistot on tarkoitettu vain käyttäjien käyttöön maissa, joissa ei ole rajoituksia tiedonsiirrolle Suomesta.

3.3 Soveltamisala: Ohjelmisto on tarkoitettu vain kaupalliseen henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa käyttää mihinkään tarkoituksiin tietojen jälleenmyyntiä varten missä tahansa muodossa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, seuraaviin: julkaiseminen Internetissä, aikakauslehdissä, televisiossa jne., esittely kouluissa tai muut koulutukset, kopioiminen käyttöoppaisiin tai muihin sovelluksiin.

3.4 Käytön estäminen: Pidätämme oikeuden estää sinua käyttämästä ohjelmistoa ja lunastuksia.

3.5 Laitteet ja verkot: Ohjelmiston toimittaminen ei sisällä tarvittavia laitteita. Internet-yhteys vaaditaan. Verkko-operaattori saattaa veloittaa käyttäjältä tiedonsiirrosta.

3.6 Materiaalin käyttölupa: Lähettämällä tietoja käyttäjä edustaa, että hänellä on asianmukainen valtuutus käyttää, jäljentää ja jakaa sitä. Yritys saa täten maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen lisenssin käyttää materiaalia.

4. LUNASTUKSET

4.1 Ohjelmisto on tarkoitettu vain ammattikäyttöön, jos asiakas on oikeushenkilö eikä yksityinen henkilö. Maksettua lukuaikaa, vuosimaksuja tai muistipaikkoja ei voi palauttaa. Ostetut ja toimitetut lukuaikakoodit ja käyttäjätunnukset (käyttäjänimi ja salasana) ovat vain ostajien vastuulla.

6. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

6.1 Tarkat tiedot: Takaat, että kaikki rekisteröinnin yhteydessä annetut ja osana käyttäjätiliäsi olevat tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja tarkkoja ja että ilmoitat meille viipymättä kaikista tällaisiin tietoihin tehdyistä muutoksista päivittämällä tiedot käyttäjäprofiilissasi osoitteessa user.s2p .fi.

6.2 Ohjelmiston käyttöä koskevat kiellot: Sitoudut ilman rajoituksia olemaan käyttämättä tai sallimatta kenenkään muun käyttää ohjelmistoa seuraavin tavoin:

 • lähettää tai vastaanottaa materiaalia, joka ei ole hyvän maun mukaista.
 • lähettää tai vastaanottaa mitä tahansa materiaalia, joka on uhkaavaa, törkeästi loukkaavaa, säädytöntä, uhkaavaa, jumalanpilkkaa tai herjaa ketään henkilöä, rikkoen oikeutta tai loukkaa luottamusta, tekijänoikeuksia, henkilöoikeuksia, julkisuutta tai yksityisyyttä tai mitä tahansa muuta kolmannen osapuolen oikeutta;
 • lähettää tai vastaanottaa materiaalia, jolle et ole hankkinut kaikkia tarvittavia lisenssejä ja/tai hyväksyntöjä (meiltä tai kolmansilta osapuolilta); tai joka muodostaa tai rohkaisee toimintaan, joka katsottaisiin rikokseksi, johtaisi siviilioikeudelliseen vastuuseen tai olisi muuten lain vastaista tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia missä tahansa maailman maassa;
 • aiheuttaa ärsytystä, vaivaa tai tarpeetonta ahdistusta;
 • muuhun tarkoitukseen kuin mihin olemme suunnitelleet tai aikoneet käyttää;
 • mihin tahansa vilpilliseen tarkoitukseen;
 • millään tavalla, jonka on arvioitu yllyttävän vihaan mitä tahansa etnistä, uskonnollista tai muuta vähemmistöä kohtaan tai jonka muutoin arvioidaan vaikuttavan kielteisesti johonkin yksilöön, ryhmään tai yhteisöön; tai
 • siten, että teemme tai teemme minkä tahansa teon, joka rasittaisi tai aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen infrastruktuuriamme.

6.5 Ohjelmiston käyttöä koskevat kiellot: Sitoudut rajoituksetta olemaan tai sallimaan kenenkään muun:

 • ohjelmistojen jälleenmyynti;
 • yrittää kiertää tietoturvaamme tai verkkoamme, mukaan lukien pääsy tietoihin, joita ei ole tarkoitettu sinulle, kirjautua palvelimelle tai tilille, johon sinulla ei ole nimenomaista oikeutta käyttää;
 • suorittaa kaikenlaista verkon valvontaa, joka sieppaa tietoja, joita ei ole tarkoitettu sinulle;
 • ryhtyä vilpillisiin vuorovaikutuksiin tai liiketoimiin kanssamme;
 • poimi tietoja Ohjelmistosta tai murtaudu siihen;
 • osallistua ohjelmiston käyttöön liittyvään laittomaan toimintaan; tai
 • ryhtyä mihin tahansa toimintaan, joka meidän yksinomaisen kohtuullisen käsityksen mukaan rajoittaa tai estää muita asiakkaita käyttämästä Ohjelmistoa oikein.
 • tarjota ohjelmistoon liittyviä lisäpalveluita kuten käyttökoulutuksia ilman ohjelmiston toimittajan kirjallista lupaa.

7. SOVELUKSEN KÄYTTÖ

7.1 Pyrimme kohtuullisin keinoin korjaamaan mahdolliset virheet mahdollisimman pian sen jälkeen, kun olemme saaneet niistä ilmoituksen. Emme kuitenkaan takaa, että ohjelmisto on virheetön, emmekä ota vastuuta mistään sellaisista. Tällaisten virheiden sattuessa käyttäjän tulee ilmoittaa siitä esimerkiksi ottamalla meihin yhteyttä sovelluksen palautejärjestelmän kautta.

7.2 Yritys ei takaa, että ohjelmiston käyttö on keskeytyksetöntä.

7.3 Vakuutamme, että emme tarkoituksella sisällytä Ohjelmistoon mitään haitallisia tietoja. Emme kuitenkaan voi taata, että Ohjelmiston sisällä käytetyt kolmannen osapuolen lisäosat ovat vapaita kaikesta, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia.

7.4 Pääsyä ohjelmistoon voidaan ajoittain rajoittaa ylläpidon tai palvelinpäivitysten mahdollistamiseksi.

7.6 Sovelluksen käyttäjällä on lupa käyttää tietoja (tekstejä, kuvia, kaavioita jne.) sovelluksen sisällä ja lisenssin voimassaoloaikana.

7.7 Enintään kolme laitetta, jotka molemmat ovat saman käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön, voidaan liittää yhteen Safe to Play Encyclopedia -lisenssiin kerrallaan. Laitteiden lisääminen vaatii edellisen deaktivoinnin.

8. KÄYTÖN ESTÄMINEN

8.1 Jos käytät ohjelmistoa näiden käyttöehtojen vastaisesti, voimme keskeyttää ohjelmiston käytön.

8.2 Yritys tekee yhteistyötä käyttäjätietoja koskevan oikeuden määräyksen kanssa.

8.3 Yritys voi milloin tahansa keskeyttää ohjelmiston käytön sellaiselle käyttäjälle, joka:

 • rikkoo tai sen epäillään rikkovan näitä käyttöehtoja;
 • perustellusti epäillään syyllistyneen tai tekevän petoksen.

9. VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

9.1 Ohjelmisto toimitetaan “sellaisenaan, sellaisena kuin se on saatavilla” ilman takuita.

9.2 Kieltäydymme kaikista Ohjelmistoon liittyvistä esityksistä ja takuista, mukaan lukien mahdolliset epätarkkuudet tai puutteet.

9.3 Emme takaa, että Ohjelmisto on aina saatavilla, keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, suojattu, virheetön tai vapaa tietokoneviruksista tai että ohjelmistoon ei vaikuta ylivoimainen este.

9.4 Pyrimme sisällyttämään ohjelmistoon tarkkoja ja ajantasaisia tietoja. Sitä ei kuitenkaan pidetä 100-prosenttisesti immuunina epätarkkuudelle tai epätäydellisyydelle.

9.5 Yritys ei ole vastuussa mistään kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä riippumatta siitä, miten ne on aiheutettu, eikä mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai rankaisevista vahingoista riippumatta siitä, mikä ne on aiheutettu, aiheutuu tai liittyy ohjelmistoon, pääsysi, käyttösi tai kyvyttömyys käyttää ohjelmistoa.

9.6 Yritys ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita sinulle on aiheutunut ohjelmiston yhteydessä.

10. VAHINGONKORVAUKSET

Suostut korvaamaan meidät kaikista vaatimuksista, kanteista, kanteista tai menettelyistä, jotka on nostettu tai uhattu nostaa meitä vastaan ja jotka johtuvat ohjelmiston käytöstäsi.

11. TEKIJÄN OIKEUDET

11.1 Kaikki ohjelmiston toimituksellinen sisältö, tiedot, valokuvat, piirrokset, taideteokset ja muut graafiset materiaalit sekä nimet, logot ja tavaramerkit ovat tekijänoikeuslakien ja/tai muiden lakien ja/tai kansainvälisten sopimusten suojaamia, ja ne kuuluvat Yhtiölle. Näitä teoksia, logoja, grafiikkaa, ääniä tai kuvia ei saa kopioida, jäljentää, lähettää uudelleen, jakaa, levittää, myydä, julkaista, lähettää tai levittää kokonaan tai osittain, ellei yritys ole nimenomaisesti sallinut sitä.

11.2 Mitään Ohjelmiston sisältämää ei tule tulkita myöntävän minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta käyttää mitä tahansa ohjelmistossa näkyvää tavaramerkkiä ilman Yrityksen kirjallista lupaa. Tavaramerkkien tai muun ohjelmistossa näkyvän sisällön väärinkäyttö on kielletty.

11.3 Kuvien käyttö koulutustarkoituksiin on kiellettyä ilman S2P-kumppanuutta.

11.4 Tekstiä ja jopa kuvia voidaan käyttää (esim. vientiominaisuuden avulla), kun niiden käyttö tukee muuta toimintaa, kuten työtovereiden tai asiantuntijoiden välistä viestintää. Tekstien ja kuvien kopioiminen suurissa määrissä ja niiden toimittaminen ohjelman ulkopuolelle muille on kuitenkin kielletty.

11.5 Alueen omistajuuden voi siirtää yritykselle ohjelmiston sisään rakennetun toiminnallisuuden kautta. Muut siirrot ovat mahdollisia vain aluemuistipaikan omistajan suostumuksella ja siirrosta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.

11.6 Käyttäjä voi poistaa alueen kokonaan tai osin riippuen siitä onko alueen tiedot kytketty muihin tietoihin. Alueen poiston myötä käyttäjä luopuu kaikista tekijänoikeuksistaan koskien kyseistä aluemuistipaikkaa. Myöhemmin tapahtuva tietojen poisto, muutto, siirto, muokkaus, käyttö tms. toimenpide voidaan suorittaa ilman ilmoitusta tai lupaa käyttäjältä.

12. EHTOJEN MUUTOKSET

12.1 Saatamme ajoittain tehdä muutoksia ohjelmistoon ilman erillistä ilmoitusta. Emme ota vastuuta ohjelmiston sisällön virheistä tai puutteista.

12.2 Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta. Suosittelemme tarkistamaan nämä ehdot säännöllisesti.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA LAINSÄÄDÄNTÖ

13.1 Ohjelmistoa voi käyttää kaikista maista ympäri maailmaa, jos paikallinen tekniikka sen sallii. Koska kaikissa näissä paikoissa on erilaiset lait, ohjelmistoa käyttämällä sekä sinä että me hyväksymme, että Suomen lakeja sovelletaan kaikkiin ohjelmiston käyttöön liittyviin asioihin.

13.2 Hyväksyt ja suostut alistumaan Suomen tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan kaikissa Safe to Play -ohjelmistoon liittyvissä riita-asioissa.

14. YKSITYISYYS

14.1 Ohjelmiston käyttö on tämän tietosuojakäytännön alaista. Ohjelmistoa käyttämällä käyttäjän katsotaan hyväksyneen tämän tietosuojakäytännön, ja erityisesti sinun katsotaan suostuneen siihen, että käytämme ja luovutamme henkilötietojasi tässä tietosuojakäytännössä määrätyllä tavalla ja lausekkeissa määriteltyihin tarkoituksiin. 3.7 ja/tai 4.1.

Yritys varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain. Jos olet eri mieltä jostakin sen osasta, sinun on välittömästi lopetettava ohjelmiston käyttö.

14.2 Osana normaalia toimintaa keräämme, käytämme ja joissain tapauksissa luovutamme tietoja kolmansille osapuolille.

 • Jos henkilötietojen käyttö ei ilmeisesti ole osa ohjelmiston käyttöä, tunnistamme tarkoitukset, joita varten tietoja kerätään.
 • Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on kohtuullisesti ennakoitavissa, että käyttäjä jatkaa ohjelmiston käyttöä.
 • Suojaamme henkilötiedot katoamiselta, varkaudelta, luvattomalta käytöltä ja muuttamiselta.