Har din certifiering juridiskt godkännande?

Vem som helst kan dela ut dokument och kalla dem certifikat. Det faktum att tidningen säger “certifikat” betyder ingenting. Certifikatets tillförlitlighet kommer från tillförlitligheten hos den organisation som utfärdade det.

Vad gör en certifieringsorganisation pålitlig? Standarden ISO 17024 har tagits fram för att definiera kraven. När en statlig myndighet kontrollerar att kraven är uppfyllda kallas det för ackreditering.

Först när organisationen är ISO 17024-ackrediterad har de certifikat som den utfärdar juridiskt värde.

ISO 17024 ställer t.ex. följande tre krav för certifieringsorganisationen:

1/3 Opartiskhet

Att erhålla certifiering får inte påverkas av andra faktorer än de som presenteras som certifieringskriterier.

Certifieringsorganisationen måste fatta strategiska beslut opartiskt. Därför får personer med intressekonflikt inte delta i beslutsfattandet.

 • Innehavaren av certifieringen får inte ha beslutanderätt. Trots allt skulle ägaren kunna vilja ge certifikat så enkelt som möjligt, för att få så många betalande kunder som möjligt.
 • Å andra sidan kan ett företag som tillhandahåller inspektionstjänster vilja begränsa antalet utfärdade certifikat för att få mindre konkurrens.

Fråga din lokala certifierare:

 • Vilka branscher är representerade i certifieringsnämnden?
 • Hur har intressekonflikterna vid beslutsfattande eliminerats?

2/3 Pålitliga processer

Certifieringstjänsten ska pågå i åratal, så verksamheten ska vara väl dokumenterad. Intygsgivarens kvalitetssystem ska omfatta t.ex. det följande:

 • Schema för årliga processer, deras instruktioner och uppföljningsrapporter. Dessa inkluderar t.ex. ledningsgenomgångar, internrevisioner och regelbunden kommunikation inom organisationen, t.ex. vid veckomöten.
 • Instruktionerna ska vara versionerade, godkända och ska aktivt uppdateras i takt med att verksamheten utvecklas.

Fråga din lokala certifierare:

 • Har de implementerat kvalitetssystemet ISO 9001?
 • Skulle du kunna få se schemat för årliga rutiner eller till exempel instruktioner om att fatta beslut om omcertifiering.

3/3 Samarbete

Certifieringstjänsten ska ständigt förbättras och nyckeln till detta är samarbete med andra certifierare. Certifieraren får därför inte fokusera på att stänga marknaden och förhindra att andra liknande certifieringstjänster kommer in på marknaden. Certifieraren ska istället utveckla sina processer så att priset på certifieringen är rimligt, och den service som den certifierade får är av hög kvalitet.

Fråga din lokala certifierare:

 • Skulle certifieringen från ett grannland vara acceptabel i ditt land? Om svaret är “nej”, är motiveringen något trivialt eller tveksamt?
 • När var sista gången certifieringsorganet begärde en utvärdering från ett annat certifieringsorgan?

Varför S2P-certifiering?

Vi på Safe to Play Oy har arbetat målmedvetet sedan 2015 med utveckling av informationskällor, inspektörernas kvalifikationsramar, certifieringsprocesser, inspektörernas arbetsverktyg som applikationer och testutrustning samt vårt eget kvalitetsledningssystem. Detta garanterar det bästa värdet för den certifierade!

Fråga din lokala certifierare:

 • Om certifieringen inte är ackrediterad, vilket krav (som nämns ovan eller något annat) uppfylls inte?
 • Varför är priset för certifieringen vad det är? När höjdes eller sänktes priset senast?
 • Om du var tvungen att bevisa dina kvalifikationer i domstol, vad skulle kopplingen vara mellan din certifiering och nationell lagstiftning?

Fråga dig själv:

 • Varför ska jag inte bli kund hos S2P-certifiering?