Koulutuksen sisältövaatimukset

Leikkialueiden turvakoulutuksilla on pitkä historia Suomessa. Mutta muualla Euroopassa on koulutuksia järjestetty myös. On tullut selväksi se, että leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuusasiantuntijoille ei riitä pelkkä standardien vaatimusten läpikäynti. Tarkastajat käyttävät valtaa minkä mukana tulee vastuu.

Allekirjoittanut toimi sihteerinä kansainvälisessä työryhmässä, joka laati Eurooppalaiset pätevyysvaatimukset leikkialueiden tarkastajille. Tuossa työryhmässä havaittiin, että on kolmen tason pätevyyttä vastaten leikkikenttien kolmea päätarkastustyyppiä:

  • Silmämääräiset tarkastukset (Taso 1)
  • Toiminnolliset tarkastukset (Taso 2: S2P Yleiskatsaus)
  • Vuositarkastukset ym. riskinarviointia vaativat tehtävät (Taso 3: S2P Inspect).

Kunkin tarkastuksen tekeminen vaatii eritasoista tietoa kuudesta kategoriasta:

  1. Standardit ja tekniset raportit.
  2. Riskin arviointi.
  3. Tekninen tuotanto.
  4. Lasten kehitys.
  5. Aluesuunnittelu.
  6. Lainsäädäntö.

Ne, jotka ovat tutustuneet Leikisti turvallinen -kirjaan, ovat todennäköisesti havainneet, että se on kirjoitettu nämä osa-alueet mielessä. Kirja sekä tähän mennessäkin pidetyt Safe to Play -koulutukset ovat kattaneet laajasti nämä osa-alueet.

Nyt, talvisesonkina 2016-2017, aloitettavissa Safe to Play -koulutuksissa on uusittu rakenne, jotta koulutukset vastaavat täsmälleen tämän uuden teknisen raportin vaatimuksia.

Tervetuloa koulutukseen tai järjestäkää kokonaan oma koulutus!