Valvonta kuntien terveystarkastajilta TUKESiin

1. toukokuuta 2016 leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden valvonta siirtyy kuntien terveystarkastajilta TUKESiin. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Ennakoida voi seuraavat kaksi:

1) Viranomaisvalvonnan taso nousee

Kuntien terveystarkastajat ovat olleet niin haastavan tehtävän edessä, ettei se ole ollut reilua. Siinä missä yksityiset tarkastajat ja välinevalmistajien turvallisuusasiantuntijat ovat keskittyneet vain leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden kehittämiseen, ovat kuntien terveystarkastajat joutuneet hoitamaan todella laajaa tehtäväkenttää, mikä on voinut sisältää ruokakaupat, pizzeriat, laskettelukeskukset, jopa eläinlääkärin tehtävät – ja siinä sivussa leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden valvonnan.

TUKES puolestaan antaa leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden valvonnan ehkä vain kahdelle tai kolmelle henkilölle. Heidän päätoimenkuvansa tulee keskittymään tähän alueeseen, joten asiantuntemuksen tason voi odottaa nousevan sinne missä sen kuuluukin olla.

2) Kuntien turvallisuusjohtamisjärjestelmät ja omavalvonta korostuu

Siinä missä kuntien terveystarkastajat työskentelivät päivittäin kohtuullisen lähellä tarkastettavia kohteita, TUKESin tarkastajat istuvat Helsingissä ja Rovaniemellä. Sieltä ei Inariin, Ilomantsiin tai Merikarvialle ihan tuosta vain lähdetäkään.

Epäilemättä tarkastajat tekevät säännöllisesti pistotarkastusmatkoja eripuolille Suomea, mutta työn pääpaino tulee olemaan kuntien omavalvontajärjestelmien valvonnassa ja niiden rakentamisen ohjeistamisessa. Kuntien osalta tämä tarkoittaa seuraavaa:

  • Turvallisuusasiakirjassa on listattuna kaikki leikki- ja liikunta-alueet, näiden välineet sekä aluekohtaiset ympäristöriskit.
  • On tehtynä toiminnallisten tarkastusten check-lista jonka mukaiset tarkastukset / huollot tehdään säännöllisesti.
  • On vuositarkastussuunnitelma ja pätevä henkilö joka tekee tarkastukset.

Aika näyttää millaiseksi uuden viranomaisen toiminta tulee muotoutumaan. Osaltani toivotan menestystä ja työniloa niin kuntiin kuin TUKESiin.

Artikkeleiden hakemisto