Miten tullaan asiantuntijaksi? (9)

S2P koulutuksiin tulee henkilöitä, jotka haluavat kehittyä leikki- ja liikunta-alueiden asiantuntijoiksi. Tästä blogisarjasta voit lukea allekirjoittaneen tarinan.

2008 alkaen jäsenenä Euroopan kattavassa EN 1176 tulkintalautakunnassa

EN 1176 standardeja laatii tekninen komitea, jonka täysi nimi on CEN TC 136 / SC 1. Tämä komitea päätti vuonna 2008 perustaa tulkintalautakunnan, jonka tehtävänä on auttaa ratkaisemaan erimielisyydet joita voi syntyä kun henkilöt, jotka eivät ole olleet mukana standardin laadinnassa, tulkitsevat tekstejä.

Alkukokoonpano muodostettiin siten, että jäseniä otettiin eri asiantuntemusryhmistä: Viranomaisista, testitaloista, tarkastajista, huoltajista sekä välinevalmistajista. Lisäksi ryhmälle valittiin sihteeri.

Olen aina painottanut sitä, että asiantuntemus on sitä, että omaa mahdollisimman laajan näkemyksen. Tulkintalautakunnassa jos missä avautui mahdollisuus nähdä miten eri intressitahojen edustajat näkevät saman asian eri tavoin. Lähes aina hyvä tulkinta oli seurausta monitahoisesta keskustelusta. Toisinaan, kun tulkinta saatiin aikaan kivuttomasti, myöhemmin nähtiin, että siinä ei tullut esiin kaikkien näkemys.

Tässä tehtävässä ehkä ensimmäistä kertaa, mutta ehdottomasti ennen kokemattoman kouriintuntuvalla tavalla huomasi sen, kuinka tärkeä on viimeistellä lausunnot huolellisesti. Sisällytä yksi ajatus lauseeseen, yksi pääkohta kappaleeseen. Käytä yksinkertaista kieltä ja jäsentele teksti.

Artikkeleiden hakemisto