Hakemus sertifiointiin

Muodollinen hakemus sertifiointiin tehdään antamalla pyydetyt henkilötiedot osoitteessa https://user.s2p.fi/users/register ja täyttämällä kohta “hyväksyn ehdot mikä viittaa tässä mainittuihin Sertifioinnin ehtoihin. Annetut henkilötiedot talletetaan Safe to Play Oy:n henkilötietorekisteriin (rekisteriseloste) ja seuraavat niistä julkaistaan www.s2p.fi -sivustoilla:

  • Sertifiointikoodi, Nimi, s-postiosoite, työnantaja.

Sertifiointikokeen voi suorittaa missä tahansa rekisteröidyssä koetilaisuudessa; yleensä Safe to Play -koulutuksen yhteydessä.

Sertifioinnin ehdot

Maksut

Kukin koe on kertaluontoinen ja osallistumismaksu koskee vain yhtä koetta riippumatta koetuloksesta. Hinnaston mukainen lasku kokeesta ja vuosimaksuista lähetetään vuoden vaihteessa ellei sertifiointia ole lakkautettu ilmoittamalla siitä edellisen vuoden marraskuuhun mennessä s-postiin cert(at)safetoplay.net.

Sertifioidun velvollisuudet

Sertifioijalle tulee ilmoittaa ajantasaiset ja aktiivisesti käytetyt yhteystiedot sivustolla user.s2p.fi. Erityisesti tieto työnantajasta tulee ilmoittaa ja tarvittaessa päivittää, jotta lasku sertifioinnin vuosimaksusta lähetetään oikeaan osoitteeseen ja vältytään hinnaston mukaiselta laskutuksen lisäkululta.

Sertifioidun velvollisuus on ilmoittautua päivityskoulutuksiin ja osallistua niihin.

Sertifioidun velvollisuus on olla hakeutumatta sertifiointiin tai lakkauttaa se mikäli ei enää täytä sertifiointistandardissa ISO/IEC 17024 kohdassa 8.2 sertifioitaville esitettyjä vaatimuksia:

OPR

DES GOV MNG PRJ

INS

On käynyt Safe to Play -koulutuksen sertifiointitasoa vastaavan laajuuden ja tehnyt siihen liittyvät itseopiskelutehtävät; tai on suoritettuna vastaava muu koulutus.

X

X X X

X

Näkee ja kuulee niin, että kykenee oppimaan, työskentelemään tavanomaisilla toimistotyökaluilla ja kommunikoimaan työssä vaaditulla tavalla.

X

X X X

X

Osaa olla tahdikas ja asiallinen ja osaa työskennellä kaikenlaisten ihmisten kanssa riippumatta esim. uskonnosta, poliittisesta aatteesta tai etnisestä ryhmästä.

X

X X X

X

Ei ole tuomittu vakavasta väkivaltarikoksesta.

X

X X

X

Fyysiset kyvyt ovat sellaiset, että kykenee liikkumaan välineissä.

X

Mikäli ulkoinen olemus on voimakkaan huomiota herättävä mahdollisesti kielteisellä tavalla (esim. lävistykset, tatuoinnit), ymmärtää, että ne voi joutua peittämään leikkikentillä työskennellessä.

X

Sertifioijan velvollisuudet

Sertifioijan tulee ylläpitää sertifioinnin arvostusta tavalla joka varmistaa sertifioiduille luodun lisäarvon ammatillisen pätevyyden todistamiseksi.

Sertifioijan tulee järjestää päivitys webinaari ja ilmoittaa siitä s-postilla hyvissä ajoin.

Sertifioijan tulee luoda sertifikaatit ja sertifiointilogot ja saattaa ne sertifioitujn käytettäväksi kunkin kalenterivuoden ensimmäisen kuukauden aikana.