Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää palveluntarjoajalta huolellisuutta. Kaikkien palvelun tuottamiseen osallistuvien on siis oltava päteviä tehtäväänsä.

Silmämääräisen tarkastuksen tekeminen ei vaadi paljoa perehdyttämistä ja toiminnallinen tarkastuskaan ei vaadi enempää kuin teknisen perustietämyksen. Vuosi- ja käyttöönottotarkastusten teko puolestaan vaatii korkeaa tietämystä standardin vaatimuksista, riskinarvioinnista, teknisestä tuotannosta, leikkipaikkojen ympäristön riskeistä sekä perusymmärrystä lapsen kehityksestä ja lainsäädännöstä. Kuka tahansa henkilö, joka tietää mitä tekee ja ymmärtää vastuunsa voi tehdä tarkastuksen.


<- Edellinen

 Pätevyyden sertifiointi – onko se pakollinen?

Seuraava ->

 Leikkipaikan tarkastukset – miten suoritettaan?