Eurooppalaisen tarkastajapätevyysmäärityksen TR 17207 mukainen koulutus leikki- ja liikunta-alueiden vuosi- ja käyttöönottotarkastuksia sekä muita turvallisuuteen liittyviä asiantuntijatehtäviä tekeville. Koulutus antaa valmiuden tehdä leikki- ja liikunta-alueiden käyttöönotto- ja vuositarkastukset sekä arvioida havaittujen riskien merkittävyyden sekä systemaattisesti että intuitiivisesti. Tarkastajan kolmipäiväinen täydennysjakso järjestetään omana kokonaisuutenaan viikko-pari peruskoulutuksen jälkeen.

Tarkastaja koulutuskokonaisuus on pääsyvaatimuksena Inspect ★☆-sertifioinnille.

Tarkastajakoulutuksesta on kaksi laajuusvaihtoehtoa, joista sopivin riippuu henkilön lähtötasosta leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuudessa.

  • Tarkastaja kattaa koko koulutuksen, eli 7 päivää + etätehtävät. Soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa koulutusta. Suositellaan myös henkilöille joilla peruskoulutuksen käymisestä on pitkähkö aika.
  • Tarkastaja (täydennys) sisältää varsinaiset tarkastajan koulutuspäivät, eli viimeiset 3 päivää + etätehtävät. Soveltuu henkilöille, jotka ovat käyneet peruskoulutuksen eikä päivien 1-4 asioiden kertaamiselle ole tarvetta.

Koulutusohjelma

Päivä 1 Yleiskatsaus Kesto/oppituntia
8:45 – 10:15 Tervetuloa 1
Leikki- ja liikunta-alueiden arvo ½
Vastuut ½
10:30 – 12:00 Materiaalit ja liitokset
Huolto ½
12:45 – 14:15 Yleinen turvallisuus 2
14:30 – 16:00 Putoamisalueet 1
Riskinarviointimatriisi ½
Päivä 2 Välineiden turvallisuus Kesto/oppituntia
Kirjautuminen ja aamukahvi
8:45 – 10:15 Komponenttien turvallisuus 2
10:30 – 12:00 Leikkivälineiden turvallisuus 2
12:45 – 14:15 Leikkivälineiden turvallisuus 2
14:30 – 16:00 Liikuntavälineiden turvallisuus 2
Päivä 3 Alueiden suunnittelu Kesto/oppituntia
Kirjautuminen ja aamukahvi
8:45 – 10:15 Erityyppiset alueet 2
10:30 – 12:00 Ikäluokka ja kapasiteetti 1
Putoamisalueet ½
Ympäristöolosuhteet ½
12:45 – 14:15 Oheisrakenteet 2
14:30 – 16:00 Antropometriset mitat 1
Päivä 4 Hallinnointi Kesto/oppituntia
Kirjautuminen ja aamukahvi
8:45 – 10:15 Vaatimusten taustat 2
10:30 – 12:00 Vastuut ½
Turvallisuuteen liittyvät tehtävät
12:45 – 14:15 Huolto- ja tarkastussuunnitelmat 1
Rakennusprojektit 1
14:30 – 16:00 Dokumentaatio 1
Päivä 5 Riskinarviointimenetelmät Kesto/oppituntia
Kirjautuminen ja aamukahvi
8:45 – 10:15 Miksi riskinarviointia tarvitaan? 2
10:30 – 12:00 Riskinarviointimenetelmät 2
12:45 – 14:15 Riskinarviointimenetelmät (jatkuu) 1
Iskunvaimennus 1
14:30 – 16:00 Rakenteellinen kestävyys 2
Päivä 6 Vaatimusten riskinarviointi Kesto/oppituntia
Kirjautuminen ja aamukahvi
8:45 – 10:15 Riskinarviointi: Yleinen turvallisuus 2
10:30 – 12:00 Riskinarviointi: Komponenttien turvallisuus 2
12:45 – 14:15 Riskinarviointi: Leikkivälineiden turvallisuus 2
14:30 – 16:00 Riskinarviointi: Liikuntavälineiden turvallisuus 1
Riskinarviointi: Putoamisalueet 1
Päivä 7 Tarkastaminen Kesto/oppituntia
Kirjautuminen ja aamukahvi
8:45 – 10:15 Toimiminen tarkastajana 2
10:30 – 12:00 Kenttäkäynti 2
12:45 – 14:15 Tarkastuksen raportointi, Kertaus 2
14:30 – 16:00 Koe 2

Yleiskatsaus  |  Suunnittelija  |  Hallinnoija  |  Projektipäällikkö

S2P Koulutusohjelma

Koulutuskalenteri

Ilmoittaudu