11b

Saa. On kuitenkin huomioitava muutamia asioita. Asentaminen voi olla teknisesti haastavaa eikä takuu tietystikään kata asennuksessa pilattua välinettä. Maatyöt voivat olla yllättävän kalliita kun ne tilaa kerta-asiakas verrattuna siihen, että työn tilaa asennuksiin erikoistunut yritys. Ennen alueen käyttöönottoa pitää suorittaa normaali käyttöönottotarkastus ja siinä havaittujen asennusvirheiden korjaamisesta vastaa totta kai asentajat itse.


SEURAAVA: Keinu nurmikolle – saako asentaa?