Leikki- ja liikunta-alueiden arvo

On sanottu, että olipa työ mikä tahansa, sen tekemisestä voi saada iloa, jos sen tekee huolellisesti ja sen arvon ymmärtää. Leikki- ja liikunta-alueiden suunnittelu, rakentaminen, tarkastaminen ja huolto ovat tehtäviä, jotka mahdollistavat toimivat leikki-ja liikunta-alueet. Mutta ovatko nämä alueet vain pakollinen osa kaupunkikaavaa?

Lapselle leikkimisestä on monenlaista hyötyä. Se auttaa kehittämään sosiaalisia taitoja, kognitiivisia taitoja (tiedon käsittely ja ongelman ratkaiseminen) sekä motorisia taitoja. Leikki välitunnilla auttaa kuluttamaan energiaa, mikä tukee koulussa oppimista.

Leikki muuttuu automaattisesti liikunnallisemmaksi iän karttuessa, mikä auttaa kehittämään aikuisuuteen jatkuvan, terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan.

Leikkialueilla kohdattavat riskit ovat myös tarpeen. Lapsella on tutkimusten mukaan tarve kohdata vaarallisen tuntuisia tilanteita. Lisäksi pienet ruhjeet auttavat luonnollisen itsesuojeluvaiston kehittämisessä. Tämä taas on välttämätöntä siirryttäessä työelämään.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 1.1. Leikki ja liikunta-alueiden arvo.