Tilastotietoja 2015 sertifiointikokeista

2015 oli vuosi, jolloin Leikki- ja Liikuntapaikkojen turvallisuussertifioinnit otettiin käyttöön. Vuoden aikana tehtiin mittava määrä työtä, koska koko järjestelmä luotiin tyhjästä.

Jotta koe testaisi kaikkia osa-alueita, päätettiin tehdä kokeesta moniosainen. Jotkin asiat on opeteltava ulkoa, mutta toiset asiat riittää kuin osaa hakea tiedon ja soveltaa sen. Lisäksi kuvallinen osa testaa henkilön kykyä tehdä havaintoja, löytää näitä koskevat vaatimukset ja soveltaa.

Yksi linjanveto koski sitä, että läpipääsykynnys päätettiin laittaa suhteellisen matalaksi. Koska tarkastukset pitää kuitenkin tehdä, on hyvä, että tarkastustyötä tekevät pääsevät kohtuullisen hyvällä todennäköisyydellä sertifioinnin ylläpidon piiriin.

Heti alusta asti Safe to Play -sertifioinnin ohjausryhmässä oli jäseniä VYL:n turvallisuuslaitakunnasta. Kesäkuussa solmitus yhteistyön kautta sertifioinnin nimeksi tuli VYL sertifiointi ja VYL nimitti koko turvallisuuslautakunnan sertifioinnin ohjausryhmään.

Seuraavassa tilastoja tehdyistä kokeista.

  • Kirjallinen koe suoritettiin kaikkiaan 62 kertaa. Näistä 11 sai alle 80 % tuloksen ja näin ollen ei läpäissyt koetta.
  • Paras kirjallisen kokeen tulos oli 99 % ja heikoin 59 %.
  • Kuvallinen koe suoritettiin 32 kertaa. Näistä 7 sai tuloksen alle 60 % eikä läpäissyt.
  • Paras kuvallisen kokeen tulos oli 100 % ja heikoin 42 %.

Uusi herättää aina keskustelua. Kehitystyöhön kuuluu palautteen pyytäminen ja jatkokehittäminen. Kiitos kaikille VYL sertifioinnin kehittämisessä auttaneille, toiminnassa mukana olleille ja erityisesti siinä edelleen oleville.

Artikkeleiden hakemisto