ISO 17024 mukainen sertifiointi perustuu yleiseurooppalaiseen tarkastajien pätevyysmääritykseen TR 17207 ollen puolueeton pätevyyden varmistamis- ja ylläpitojärjestelmä turvallisuudesta huolehtiville ammattilaisille.

Sekä sertifioidut henkilöt itse, että heidät työllistävät yritykset ovat oikeutettuja käyttämään sertifiointilogoja, joilla osoitetaan henkilön pätevyys leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden varmistamisessa.

Safe to Play Oy aloitti 2015 Viherympäristöliitto ry:n (VYL) kanssa kolmivuotisen kehitystyön leikki- ja liikuntapaikkojen suunnittelijoidenhallinnoijien, projektivetäjien ja tarkastajien turvallisuusasioiden pätevyyden sertifioimiseksi.

Vuoden 2018 alusta Safe to Play aloitti yhteistyön Englannissa perustetun kansainvälisesti tunnetun sertifioijan Register of Play inspectors Internationalin (RPII) kanssa:

Safe to Play Oy and RPII (Register of Play Inspector International) have initiated co-operation with intention to develop qualifications for different roles in the play Industry.

Sertifioinnin johtoryhmän tehtävänä on mm. olla mukana laatimassa koekysymyksiä ja ohjata sertifiointijärjestelmän kehittämistä.

Sertifiointikriteerit hyväksytysti täyttävä hakija on oikeutettu käyttämään sertifiointilogoa osoittaakseen pätevyytensä. Sertifioitujen henkilöiden tiedot julkaistaan www.S2P.fi sivustoilla.


 Olet jo käynyt koulutuksen? Ilmoittaudu sertifiointikokeeseen

Haluat sertifioinnin, mutta ei ole käynyt koulutusta? Ilmoittaudu koulutukseen

Hinnasto