ISO 17024 mukainen sertifiointi perustuu yleiseurooppalaiseen tarkastajien pätevyysmääritykseen TR 17207 ollen puolueeton pätevyyden varmistamis- ja ylläpitojärjestelmä turvallisuudesta huolehtiville ammattilaisille.

Sekä sertifioidut henkilöt itse, että heidät työllistävät yritykset ovat oikeutettuja käyttämään sertifiointilogoja, joilla osoitetaan henkilön pätevyys leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden varmistamisessa.

Sertifioinnin kehitys

Sertifioinnin kehitys on pitkäjänteistä ja vaatii yhteistyötä osana kehitysprosessia eri toimijoiden kesken. Yhteistyökuvioiden muuttuminen on osa prosessia eri osapuolten tuodessa oman panoksensa kehitykseen ja jäädessä pois kehitysyhteistyöstä. Myös sertifiointilogo on muuttunut ajan saatossa sen heijastaessa kulloinkin voimassa ollutta ohjausta.

Vuosina 2014 - 2015 kehitettiin sertifiointijärjestelmä johon saattoi liittyä Safe to Play koulutusten yhteydessä vuoden 2015 alusta alkaen.

Kesällä 2015 aloitettiin Viherympäristöliitto ry:n (VYL) kanssa kolmivuotinen kehitystyö leikki- ja liikuntapaikkojen suunnittelijoiden, hallinnoijien, projektivetäjien ja tarkastajien turvallisuusasioiden pätevyyden sertifioimiseksi.
Vuoden 2018 alusta Safe to Play aloitti yhteistyön Englannissa toimivat Register of Play inspectors Internationalin (RPII) kanssa tällä julkilausumalla: Safe to Play Oy and RPII (Register of Play Inspector International) have initiated co-operation with intention to develop qualifications for different roles in the play Industry.
18. huhtikuuta 2019 sertifioinnin johtoryhmä päätti jatkaa sertifioinnin kehitystä itsenäisesti seuraavien periaatteiden ohjaamina: Kansainvälisyys, paras arvo sertifioiduille ja modernin teknologian käyttö. Akkreditointiprosessia Suomen valtion akkreditointiviranomaisen FINASin kanssa jatketaan välittömästi tavoitteena saada se päätökseen vuoden 2020 aikana.