Vastuut

Jokaisella on vastuu jostain. Seuraamus voi olla juridinen tai looginen. Lain vaatiman huolellisuuden laiminlyönti voi johtaa juridiseen vastuuseen joka voi olla sakko tai vapauden menetys määräajaksi. Henkilökohtaisen huolellisuuden laiminlyöminen taas voi johtaa loogiseen vastuuseen mikä voi olla kuhmu päässä tai aivovamma.

  • Kuluttajaviranomaisella on vastuu valvoa lain vaatimusten täyttymistä.
  • Alueen omistajalla on vastuu organisoida kaikki vaaditut tehtävät, joilla leikki- tai liikunta-alueen muodostaman palvelun turvallisuus varmistetaan.
  • Konsulteilla (tarkastaja, suunnittelija ym.) on vastuu suorittaa tehtävä tilaajan odottamalla tavalla. Yleensä vaatimuksena on lain vaatimusten täyttäminen.
  • Jopa alueen käyttäjillä on vastuu omasta turvallisuudestaan. Suurin osa vahingoista on käyttäjän omaa syytä.

Jos tuote tai palvelu ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, vastuullinen henkilö tai yritys voi joutua vastuuseen rikos- tai siviilioikeudellisin perustein. Ensimmäisessä on kyse siitä, tuleeko pieni sakko tai vapauden menetys. Jälkimmäisessä on kyse siitä, tuleeko tosi suuri vai järjettömän suuri lasku.

Vastuuta ei pidä pelätä eikä pakoilla. Kun tietää mitä itseltä vaaditaan ja toimii huolellisesti, ei pitäisi olla mitään pelättävää, vaikka vahinko sattuisikin ja joutuisi jopa poliisin esitutkinnan kohteeksi.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 1.3. Vastuut.