Rakennusprojektit

Olisi hienoa, jos voisi aina korjata kaikki pienetkin puutteet ja uusia alueet säännöllisesti niiden laskennallisen elinkaaren päättyessä. Koska näin ei ole, laaditaan toimenpidesuunnitelma. Ensin korjataan selvät riskit, sitten vaihdetaan pahimmin rapistuneet välineet ja lopuksi uusitaan loput alueesta.

Projektin eri vaiheissa turvallisuuden huomioiminen on yksi asia muiden joukossa, mutta sen laiminlyöminen johtaa ongelmiin käyttöönottovaiheessa. Projektipäälliköllä on tässä keskeinen rooli.

Kun vapaa-ajan alueen uusiminen aloitetaan, pitää huolehtia sekä työmaan että alueen lasten turvallisuudesta kuten millä tahansa työmaalla.

Valmiin alueen siirtymistä yhteisön käyttöön nopeuttaa ja helpottaa esimerkiksi järjestämällä avajaiset ja ohjausta. Erityisesti koulujen leikkialueilla, missä käyttöä on paljon, on tarpeen normaalia intensiivisempi valvonta, jotta alkuhuumassa ei sattuisi kovin paljoa vahinkoja.

Tätä aihetta on tarkasteltu Safe to Play -kirjan luvussa 2.2. Rakennusprojektit.